באתר תוכלו למצוא מידע כללי אודות רשות הניקוז, חוקים ותקנות אשר מתוקפן פועלת רשות הניקוז, פרויקטים בביצוע ופרויקטים בתכנון בתחומים: הסדרת נחלים ותעלות ניקוז איזוריות ובשיקום ופיתוח נופי בנחלים לתיירות…רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי
/